fbpx

校友周末的回忆

校友周末2019大获成功!从与格诺麦克德莫特'04组装,以与梅勒迪斯奥尔福德'01,和Danielle皮卡德 - 希恩摄影,并与上周五克里斯 - 奥多姆物理学全球政治课;从教师的敬意和澳门赌博软件下载冒险到娱乐嘉年华和校友足球比赛上周六,它是一个不间断的,充满乐趣的时间对所有。

享受在下面的幻灯片事件和周末的笑容。

校友周末

2019-05-校友-Weekend-01
2019-05-校友-Weekend-02
2019-05-校友-Weekend-03
2019-05-校友-Weekend-04
2019-05-校友-Weekend-05
2019-05-校友-Weekend-06
2019-05-校友-Weekend-07
2019-05-校友-Weekend-08
2019-05-校友-Weekend-08a
2019-05-校友-Weekend-09
2019-05-校友-Weekend-10
2019-05-校友-Weekend-11
2019-05-校友-Weekend-12
2019-05-校友-Weekend-13
2019-05-校友-Weekend-14
2019-05-校友-Weekend-15
2019-05-校友-Weekend-16
2019-05-校友-Weekend-17
2019-05-校友-Weekend-18
2019-05-校友-Weekend-19
2019-05-校友-Weekend-20
2019-05-校友-Weekend-21
2019-05-校友-Weekend-22
2019-05-校友-Weekend-23
2019-05-校友-Weekend-24
2019-05-校友-Weekend-25
2019-05-校友-Weekend-26
2019-05-校友-Weekend-27

教师的敬意

2019-05-Faculty-Tributes-1
2019-05-Faculty-Tributes-2
2019-05-Faculty-Tributes-3
2019-05-Faculty-Tributes-4
2019-05-Faculty-Tributes-5
2019-05-Faculty-Tributes-6
2019-05-Faculty-Tributes-7
2019-05-Faculty-Tributes-8
2019-05-Faculty-Tributes-9
2019-05-Faculty-Tributes-10
2019-05-Faculty-Tributes-11
2019-05-Faculty-Tributes-12
2019-05-Faculty-Tributes-13
2019-05-Faculty-Tributes-14
2019-05-Faculty-Tributes-15
2019-05-Faculty-Tributes-16
2019-05-Faculty-Tributes-17
2019-05-Faculty-Tributes-18
2019-05-Faculty-Tributes-19
2019-05-Faculty-Tributes-20
2019-05-Faculty-Tributes-21
2019-05-Faculty-Tributes-22
2019-05-Faculty-Tributes-23
2019-05-Faculty-Tributes-24
2019-05-Faculty-Tributes-25
2019-05-Faculty-Tributes-26
2019-05-Faculty-Tributes-27

校友微笑

2019-05-校友-Smiles-1
2019-05-校友-Smiles-2
2019-05-校友-Smiles-3
2019-05-校友-Smiles-4
2019-05-校友-Smiles-5
2019-05-校友-Smiles-6
2019-05-校友-Smiles-7
2019-05-校友-Smiles-8
2019-05-校友-Smiles-9
2019-05-校友-Smiles-10
2019-05-校友-Smiles-11
2019-05-校友-Smiles-12
2019-05-校友-Smiles-13
2019-05-校友-Smiles-14
2019-05-校友-Smiles-15
2019-05-校友-Smiles-16
2019-05-校友-Smiles-17
2019-05-校友-Smiles-18
2019-05-校友-Smiles-19
2019-05-校友-Smiles-20
2019-05-校友-Smiles-21
2019-05-校友-Smiles-22
2019-05-校友-Smiles-23
2019-05-校友-Smiles-24
2019-05-校友-Smiles-25
2019-05-校友-Smiles-26
2019-05-校友-Smiles-27
2019-05-校友-Smiles-28
2019-05-校友-Smiles-29
2019-05-校友-Smiles-30
2019-05-校友-Smiles-31
2019-05-校友-Smiles-32
2019-05-校友-Smiles-33
2019-05-校友-Smiles-34
2019-05-校友-Smiles-35
2019-05-校友-Smiles-36
2019-05-校友-Smiles-37
2019-05-校友-Smiles-38
2019-05-校友-Smiles-39
2019-05-校友-Smiles-40
2019-05-校友-Smiles-41
2019-05-校友-Smiles-42
2019-05-校友-Smiles-43
2019-05-校友-Smiles-44
2019-05-校友-Smiles-45
2019-05-校友-Smiles-46
2019-05-校友-Smiles-47
2019-05-校友-Smiles-48
2019-05-校友-Smiles-49
2019-05-校友-Smiles-50
2019-05-校友-Smiles-51
2019-05-校友-Smiles-52

狂欢的乐趣

2019-05-Carnival-Fun-1
2019-05-Carnival-Fun-2
2019-05-Carnival-Fun-3
2019-05-Carnival-Fun-4
2019-05-Carnival-Fun-5
2019-05-Carnival-Fun-6
2019-05-Carnival-Fun-7
2019-05-Carnival-Fun-8
2019-05-Carnival-Fun-9
2019-05-Carnival-Fun-10
2019-05-Carnival-Fun-11
2019-05-Carnival-Fun-12
2019-05-Carnival-Fun-13
2019-05-Carnival-Fun-14
2019-05-Carnival-Fun-15
2019-05-Carnival-Fun-16
2019-05-Carnival-Fun-17
2019-05-Carnival-Fun-18
2019-05-Carnival-Fun-19
2019-05-Carnival-Fun-20
2019-05-Carnival-Fun-21
2019-05-Carnival-Fun-22
2019-05-Carnival-Fun-23
2019-05-Carnival-Fun-24
2019-05-Carnival-Fun-25
2019-05-Carnival-Fun-26
2019-05-Carnival-Fun-27
2019-05-Carnival-Fun-28
2019-05-Carnival-Fun-29

欢迎酒会

2019-05-Welcome-Reception-1
2019-05-Welcome-Reception-2
2019-05-Welcome-Reception-3
2019-05-Welcome-Reception-4
2019-05-Welcome-Reception-5
2019-05-Welcome-Reception-6
2019-05-Welcome-Reception-7
2019-05-Welcome-Reception-8
2019-05-Welcome-Reception-9
2019-05-Welcome-Reception-10
2019-05-Welcome-Reception-11
2019-05-Welcome-Reception-12
2019-05-Welcome-Reception-13
2019-05-Welcome-Reception-14
2019-05-Welcome-Reception-15
2019-05-Welcome-Reception-16
2019-05-Welcome-Reception-17
2019-05-Welcome-Reception-18
2019-05-Welcome-Reception-19
2019-05-Welcome-Reception-20
2019-05-Welcome-Reception-21
2019-05-Welcome-Reception-22
2019-05-Welcome-Reception-23
2019-05-Welcome-Reception-24
2019-05-Welcome-Reception-25
2019-05-Welcome-Reception-26
2019-05-Welcome-Reception-27
2019-05-Welcome-Reception-28
2019-05-Welcome-Reception-29
2019-05-Welcome-Reception-30

陶瓷教室

2019-05-Ceramics-Classroom-1
2019-05-Ceramics-Classroom-2
2019-05-Ceramics-Classroom-3
2019-05-Ceramics-Classroom-4
2019-05-Ceramics-Classroom-5
2019-05-Ceramics-Classroom-6
2019-05-Ceramics-Classroom-7
2019-05-Ceramics-Classroom-8
2019-05-Ceramics-Classroom-9
2019-05-Ceramics-Classroom-10
2019-05-Ceramics-Classroom-11

周末的冒险

2019-05-Weekend-Adventures-1
2019-05-Weekend-Adventures-2
2019-05-Weekend-Adventures-3
2019-05-Weekend-Adventures-4
2019-05-Weekend-Adventures-5
2019-05-Weekend-Adventures-6
2019-05-Weekend-Adventures-7
2019-05-Weekend-Adventures-8
2019-05-Weekend-Adventures-9
2019-05-Weekend-Adventures-10
2019-05-Weekend-Adventures-11
2019-05-Weekend-Adventures-12

校友足球

2019-05-校友-Soccer-Games-1
2019-05-校友-Soccer-Games-2
2019-05-校友-Soccer-Games-3
2019-05-校友-Soccer-Games-4
2019-05-校友-Soccer-Games-5
2019-05-校友-Soccer-Games-6
2019-05-校友-Soccer-Games-7
2019-05-校友-Soccer-Games-8
2019-05-校友-Soccer-Games-9
2019-05-校友-Soccer-Games-10
2019-05-校友-Soccer-Games-11
2019-05-校友-Soccer-Games-12
2019-05-校友-Soccer-Games-13
2019-05-校友-Soccer-Games-14
2019-05-校友-Soccer-Games-15
2019-05-校友-Soccer-Games-16
2019-05-校友-Soccer-Games-17
2019-05-校友-Soccer-Games-18
2019-05-校友-Soccer-Games-19
2019-05-校友-Soccer-Games-20
2019-05-校友-Soccer-Games-21
2019-05-校友-Soccer-Games-22
2019-05-校友-Soccer-Games-23
2019-05-校友-Soccer-Games-24
2019-05-校友-Soccer-Games-25
2019-05-校友-Soccer-Games-26
2019-05-校友-Soccer-Games-27
2019-05-校友-Soccer-Games-28